Silversplints

Silversplints zijn bedoeld voor mensen met verschillende aandoeningen van de hand:
  • Reumatoïde artritis
  • Artrose
  • Hypermobiliteit
  • Ehlers Danlos Syndroom
  • Ziekte van Marfan
  • Zenuwbeschadiging
  • Restletsels na peesbeschadiging
Andere diagnoses kunnen ook in overweging genomen worden.

De zilveren handorthesen zijn primair bedoeld om de gewrichten te ondersteunen en te stabiliseren, om zo de grijpfunctie te optimaliseren. Door deze verbeterde grijpfunctie kunnen activiteiten van het dagelijks leven makkelijker – en met minder pijn – worden uitgevoerd en wordt aldus de zelfredzaamheid bevorderd.

De afgeronde vormen zorgen voor een optimaal draagcomfort. Dankzij de slanke en open modellering blijven de vingers bovendien zoveel mogelijk vrij. U kunt dus blijven voelen.

Hand 2 Hand-15
Hand 2 Hand-6
Hand 2 Hand-11
Hand 2 Hand-20

Werkwijze

Tijdens een eerste kennismaking worden de stoornissen en problemen samen met u in kaart gebracht. Indien gewenst, kunnen reeds enkele orthesen in thermoplastisch materiaal  (IMF) worden gemaakt. Dit is als testfase bedoeld vooraleer de silversplints worden besteld. Vervolgens wordt er overgegaan tot de maatname.

Maatname

De maatname gebeurt zeer nauwkeurig met een daarvoor ontworpen ringenset, lintmetermaten en bijhorende tekeningen. Indien nodig, wordt er een gipsafdruk van uw hand genomen. Deze maten en bevindingen worden besproken met Griet Van Veldhoven, de zilversmid (tevens orthopedisch instrumentmaker / ergotherapeut).

Aanpassingen

Tijdens een volgende consultatie worden de orthesen op uw hand aangepast met daarvoor uitgeruste tangen. Indien de orthesen na verloop van tijd niet meer goed zouden passen, bent u telkens welkom voor verdere aanpassingen. Ook bij eventuele breuk of schade kan u bij ons terecht: de orthese wordt hersteld in eigen atelier.

Kostprijs

Voor de handorthesen is er – mits doktersvoorschrift (van een specialist: zie ‘Voorschriften – kwalificatie geneesheer’) – recht op tussenkomst volgens de RIZIV-terugbetalingstarieven. Dit op voorwaarde dat u de voorbije vijf jaar geen andere maatwerk orthesen voor de hand en/of vingers heeft gekregen. In dit kader wordt steeds vooraf een schriftelijk akkoord gevraagd aan de desbetreffende mutualiteit.

Ieder daaropvolgend jaar kan u zich tevens beroepen op herstelrecht. Het is belangrijk dat de orthesen ieder jaar een onderhoud krijgen: hierbij worden de spalken geglooid en gepolierd, waardoor ze minder makkelijk breken.

De prijs is afhankelijk van het type orthese; dit wordt uitvoerig met u besproken tijdens de eerste kennismaking.

Top